Streaming II Jornada de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya

17 de octubre de 09:30h a 11:30h

Redifusión

11.00 h Obertura de portes i acreditacions

11.30 h Inauguració
Sra. Roser Fernández, Secretària general de Salut

11.40 h Presentació de les darreres novetats de l’Observatori
d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya
 
 – Estat de situació del projecte
 – Línia d’internacionalització
 – Nova plataforma
 – Espai d’aliances estratègiques

Sr. Josep Maria Argimon
Director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya

12.00 h Conferència

Sra. Kari Kværner
Director of Innovation and professor at Oslo
universitetssykehus HF

12.40 h Presentació d’experiències innovadores en gestió

13.10 h Presentació dels projectes sistèmics
 
Sr. Àlex Guarga
Gerent de Planificació, Compra i Avaluació de Serveis
Assistencials del CatSalut

13.30 h Reconeixement de les experiències certificades

13:45 h Cloenda

Hble. Sr. Boi Ruiz
Conseller de Salut
 
Sr. Antoni Trilla
President del Consell d'Administració de l'Agència de
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya